In het nieuwe Morspark komt een voetbalveldje van kunstgras. Dat bleek eerder deze week tijdens de behandeling van de plannen voor het park in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. 

"Een prima plan", zo vond wethouder Laudy. "De jeugd kan dan een balletje trappen op het kunstgras, waardoor het echte gras in het park wordt beschermd."

Reanne van Kleef sprak met wethouder Paul Laudy over de plannen voor het Morspark. De gemeenteraad is in grote lijnen positief over het plan. Over een aantal punten werd nog gediscussieerd. Naast de aanleg van een kunstgrasveldje ging het daarbij ook over veiligheid en hoeveel bankjes in het park door de gemeente worden neergezet. Ook de naam van het nieuwe park kwam aan bod. Nu ligt er een voorstel voor het 'Amberpark', maar waarschijnlijk krijgt het park toch gewoon de naam 'Morspark'.

De Partij voor de Dieren is er niet over te spreken dat plastic steeds verder oprukt in de leefomgeving. De aanleg van kunstvelden op sportcomplexen vindt de partij al bezwaarlijk, maar zulke velden in parken is voor fractievoorzitter Dick de Vos echt een stap te ver: "Het blijkt dat her en der stilzwijgend allerlei kunstveldjes in openbaar groen zijn aangelegd."

De Partij voor de Dieren heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil weten waar de veldjes liggen, hoeveel het er zijn en waarom daar nooit een discussie over heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad. Ook wil De Vos weten of er op meer plekken dergelijke veldjes zijn gepland. "Ik wil weten in hoeverre het belang van dieren wordt meegewogen. Voor hen is echt gras letterlijk van levensbelang. In de Leidse Hout wordt ook weleens gevoetbald, lopen we nu het risico dat ook daar kunstgras komt?"

Een lichtpuntje had wethouder Laudy in de commissievergadering al wel voor de Partij voor de Dieren. "Zolang niet duidelijk is of rubbergranulaat schadelijk is voor de gezondheid, gaan we het veldje in het Morspark niet instrooien met die korrels."

De Vos sluit zijn vragenserie af met een kwinkslag: "Kinderen mogen bij een nat grasveld best een modderfiguur slaan", vindt fractievoorzitter De Vos. "Al is het maar omdat het vanuit het oogpunt van taalverarming onwenselijk is als zo’n typisch Nederlandse uitdrukking zou verdwijnen."