Dertig kilometerzone op Hooigracht gepasseerd station

Wijkvereniging Pancras-West kan fluiten naar een 30 kilometerzone op de Hooigracht.

Dat schrijft wethouder Strijk van verkeer in antwoord op het verzoek van voorzitter Van Meijgaarden van de wijkvereniging. "Beleidsmatig is dit onderwerp, zoals bekend, een gepasseerd station", meldt Strijk.

De Hooigracht is in de gemeentelijke Mobiliteitsnota opgenomen als wijkontsluitingsweg. Daar hoort volgens de wethouder een snelheidslimiet van vijftig kilometer per uur bij.

Herinrichting

Wel worden er bij de herinrichting van de weg maatregelen genomen om de snelheid te beperken. "Te denken valt aan nuances in een iets smaller rijbaanprofiel, het type verharding bij oversteekplaatsen, midden-geleiding, drempels, enzovoorts." Strijk denkt dat daardoor de gemiddelde snelheid op de Hooigracht in praktijk zo’n veertig kilometer per uur zal zijn.

Een echte afwaardering tot een 30 kilometerzone is volgens de gemeente niet mogelijk, omdat er te veel verkeer rijdt en ook na de herinrichting zal blijven rijden. Zo’n lage snelheid afdwingen vergt veel ingrijpende maatregelen die niet passen bij de ontsluitende functie die de Hooigracht heeft en houdt. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk blijven dat vrachtwagens elkaar kunnen passeren. Alleen al daardoor kan de rijbaan niet genoeg worden versmald.

Inzichten

Van Meijgaarden legt zich er niet zomaar bij neer. "Hoe vaak wordt een genomen besluit niet teruggedraaid, omdat er nieuwe inzichten zijn of de politieke kleur van een college is gewijzigd?"

De wijkvereniging denkt dat een inrichting van de Hooigracht met plateaus op de kruispunten en vluchtheuvels bij oversteekplaatsen de snelheid zodanig zal remmen dat in de praktijk dertig kilometer per uur de regel zal zijn.

Tip de redactie