Rekenkamercommissie onderzoekt burgerparticipatie door gemeente

Hoe gaan ambtenaren van de gemeente Leiden om met het betrekken van inwoners bij allerlei gemeentelijke besluiten en processen.

Dat heeft de Leidse Rekenkamercommissie (RKC) de afgelopen periode onderzocht. Inmiddels is het rapport klaar. Het werd afgelopen week door voorzitter Rob van Lint overhandigd aan de gemeenteraad die zich binnenkort over de resultaten buigt.

Chris de Waard in gesprek met RKC-voorzitter Rob van Lint over het onderzoek naar burgerparticipatie binnen de ambtelijke organisatie.

Voor het onderzoek koos de RKC drie grote projecten waar de politiek zich de afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden. De herinrichting van de Breestraat, het wijkplan voor de Zeeheldenbuurt en de toekomstvisie voor BplusC.

Er gaat veel goed, zo constateert voorzitter Van Lint. Inwoners zijn vaak tevreden over de mate waarop ze worden betrokken en ook de wethouders zijn zichtbaarder dan ooit. Wel waarschuwt de RKC in haar rapport dat de gemeente nu niet achterover kan gaan leunen.

Het is te vroeg om te concluderen dat het verder vanzelf goed gaat en dus adviseert de RKC onder meer om binnen de ambtelijke organisatie voorlopig extra aandacht te blijven schenken aan het betrekken van burgers bij besluitvorming. Van Lint: "Het moet uit je de botten komen om dit goed te doen en daar is gewoon tijd voor nodig."

Tip de redactie