Het college van burgemeester en wethouders is van plan om het advies op te volgen van de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden.

Deze commissie heeft begin september geadviseerd om de woonblokken aan de Parkstraat, de Atjehstraat, de Javastraat en de Lokbokstraat aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook twee huizenblokken aan de Lage Rijndijk en twee blokken aan het Kooizicht worden gemeentelijk monument.

Doorslag

De cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden geven de doorslag voor het college. Ook de cultuurhistorische ensemblewaarde wordt onderkend. Naast de waarde van de bebouwing zelf vindt ook het college dat de oude Kooi een icoon is van de hechte gemeenschap die al sinds het ontstaan kenmerkend is voor de wijk.

Het voorgenomen besluit wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Pas daarna volgt een definitief besluit. De raad was eerder al in meerderheid voor het behoud van de woonblokken en riep het college op geen besluiten te nemen die sloop dichterbij brengen.

Monument

De zogenaamde centrale blokken en de woningen aan de Lage Rijndijk zijn eigendom van woningcorporatie De Sleutels. Die aan het Kooizicht zijn van Portaal.

De aanwijzing tot monument komt na een serie aanvragen van achtereenvolgens de speciaal voor dat doel opgerichte Stichting Behoud de Oude Kooi, de Historische Vereniging Oud Leiden, Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap.

Zowel Portaal als De Sleutels hebben er bij de gemeente Leiden op aangedrongen om de woonblokken geen monumentenstatus te verlenen en pleiten voor het van toepassing verklaren van een beschermd gemeentelijk stadsgezicht. Daarbij is veel meer mogelijk dan bij een monument. Het college legt die oproep naast zich neer. Het doet volgens burgemeester en wethouders geen recht aan de in de maatschappij levende gevoelens.