De gemeente Leiden roept bewoners op om geld aan te vragen voor ideeën en projecten.

Wat is er aan de hand? De gemeenteraad stelde begin vorig jaar maar liefst 600.000 euro beschikbaar voor allerlei wijkinitiatieven. Nu, ruim een jaar later, is er pas 48.000 euro uitgegeven. En de regeling loopt nog maar tot eind volgend jaar. Haast is dus geboden.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Strijk over de 540.000 euro die de gemeente het komende jaar graag uit wil geven aan wijkinitiatieven.

Voorwaarden subsidie

Om van het wijkengeld af te komen neemt de gemeente geen halve maatregelen. Allerlei voorwaarden waaraan de subsidie-aanvragen moesten voldoen zijn verruimd of opgeheven. Tot nu toe kon er 3.000 euro per project worden aangevraagd. Dat bedrag is verhoogd naar 5.000 euro. Slechts één aanvraag per buurt? Maakt ook niet meer uit. "Kom maar op met je aanvragen", zegt wethouder Strijk. Het geld brandt de gemeente in de zak.

Buurtbarbecue

Tot nu toe werden aanvragen vier keer per jaar beoordeeld. Ook dat is veranderd. Voortaan gebeurt dat het hele jaar door. Iedereen kan een aanvraag indienen. Wijkverenigingen, particulieren, instellingen en bedrijven. Voorwaarde voor toekenning is dat het ingediende plan de leefbaarheid in de wijk ten goede komt. Of dat nu meer groen is, bankjes of extra fietsenklemmen of allerlei preventieve maatregelen. Het maakt in principe niet uit.

Ook de buurtbarbecue kan op kosten van de gemeente worden georganiseerd. Dat versterkt immers de onderlinge contacten. Verder komen ook culturele en sportieve activiteiten in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente.