De afgelopen weken heeft een speciale werkgeverscommissie van de Leidse gemeenteraad zich gebogen over de opvolging van raadsgriffier Noor van der Vlist. Die vertrekt eind van het jaar nadat ze de functie 14 heeft bekleed.

‘What’s in the name?’, moet de werkgeverscommissie van de gemeenteraad gedacht hebben toen de meest geschikte kandidaat voor de functie van nieuwe griffier bovenkwam uit 80 sollicitaties. Zijn naam? Gerald van Leiden. 

In de raadsvergadering van 29 september wordt Gerald van Leiden voorgedragen als griffier van de gemeenteraad. Hij zal benoemd worden per 5 december 2016.

Van Leiden werkt sinds 2001 als plaatsvervangend griffier van de Kamer en als griffier van diverse commissies bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op dit moment is hij griffier van de vaste commissie voor Defensie en sinds 2008 adjunct afdelingshoofd. Daarvoor was hij werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Gerald van Leiden studeerde Agrarische Economie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.