De gronddeal die de gemeente Leiden in het verleden sloot met de directie van het ROC Leiden, gaat de stad mogelijk 17 miljoen euro kosten.

Afgelopen week boog de Leidse gemeenteraad zich nog eens over de gang van zaken rond de twee – in de ogen van velen – megalomane gebouwen die de MBO-instelling liet neerzetten bij de stations Leiden Centraal en Leiden Lammenschans. Vooral bij dat laatste gebouw ging het flink mis.

Het gebouw bij Lammenschans is sinds de ingebruikname al meerdere keren fors aangepast. Maar ook na die miljoenen verslindende verbouwingen is het nog steeds niet goed geschikt als onderwijsgebouw. Een nieuwe miljoenenverbouwing is aanstaande.

In de loop van volgend jaar moet een fusie tussen het ROC Leiden en het ID College gestalte krijgen. Een voor het ROC afgedwongen fusie door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, die dat als voorwaarde stelde toen ze met 40 miljoen euro belastinggeld voorkwam dat het ROC Leiden failliet ging.

Dat zou rampzalig geweest zijn voor het mbo in Leiden. Zowel leerkrachten als leerlingen zouden dan op straat staan.

Verzekeraars

Het ROC Leiden maakte onlangs bekend dat de tientallen miljoenen verhaald zullen worden op de verantwoordelijke bestuurders. Of die claim de verzekeraars van de opgestapte directieleden geld gaat kosten, wordt de komende jaren voor de rechter uitgevochten.

De gemeente Leiden gaat voor vele miljoenen het schip in, omdat de oude onderwijslocaties die het ROC Leiden verspreid over de stad had, werden overgenomen voor een slordige 25 miljoen euro. Leiden ging destijds uit van een enorme grondopbrengst door te rekenen met de bouw van veel en dure woningen op die plekken.

Dat geprognosticeerde bedrag werd aan het ROC gegeven voor de nieuwbouw. Inmiddels is duidelijk dat de berekeningen van toen niet realistisch waren.