Het gebouw Nieuweroord is de afgelopen weken voor een groot deel gesloopt. Op dinsdag is ook naast de oude gebouwen een sloophandeling uitgevoerd.

De sloop van het gebouw is officieel van start gegaan door wethouder Paul Laudy en Marijke van Dobben de Bruijn. Het VVD-statenlid is ook omwonende en voorzitter van de Werkgroep Nieuweroord.

Rond de herontwikkeling van het landgoed Nieuweroord is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Een eerdere gunning werd enkele jaren geleden teruggedraaid, omdat de plannen niet aan de randvoorwaarden voldeden die door de gemeente waren gesteld. Niet de gemeente, maar omwonenden kwamen daar achter en dwongen de gemeente tot herziening van de procedure.

De afgelopen twee jaar is er veel werk van gemaakt om het vertrouwen met de buurt te herstellen. Met succes. Zelfs een laatste pijnpunt is nu officieel opgelost. De oude deels overwoekerde tennisbaan die half in het bos verscholen lag, mocht in principe bebouwd worden. In het winnende plan van ABC Vastgoed is dat niet nodig en dus ging een wens in vervulling door alvast een stukje van de baan  te slopen. Een klus die vandaag afgemaakt is. De plek wordt teruggegeven aan het Bos van Bosman.

Overeenkomst met ontwikkkelaar

Naast die symbolische sloop werd gisteren ook de zogenaamde 'grondreserveringsovereenkomst' tussen de gemeente Leiden en ABC Vastgoed getekend. Hierin staan afspraken over de voorbereiding van de bouw van de woningen, de aanleg van de openbare ruimte en de samenwerking met de wijk. Ook in de volgende fase, die van het opstellen van de definitieve bouwplannen,  wordt de omgeving weer nauw betrokken.

De uitgangspunten bij het ontwerp zijn een reconstructie van het vroegere landhuis, twee hedendaags vormgegeven vleugels met daaronder twee (half)verdiepte parkeergarages. Ook duurzaamheid en respect voor flora en fauna zijn randvoorwaardelijk.