Het mysterie rond de menselijk botten en schedels die afgelopen dinsdagmiddag in een tuin aan de Zeemanlaan werden gevonden, is waarschijnlijk ontrafeld.

Stadsarcheoloog Chrystel Brandenburgh heeft na een kort onderzoek vastgesteld dat de botten afkomstig zijn van een begraafplaats die tot begin vorige eeuw gesitueerd lag bij Molen de Valk. In 1935 is de grond van het bolwerk bij de molen afgegraven en gebruikt om de Professorenwijk op te hogen. Eerder werden vergelijkbare vondsten gedaan in de wijk. 

Voorgaande is goed nieuws voor de aannemer en eigenaren van de tuin. Op voorwaarde dat de werklui alle botten voor de archeologe apart houden, mogen ze gewoon aan de tuin blijven werken.