Ruim baan voor tijdelijke natuur in Zuid-Holland

Het gaat om terreinen in Zuid-Holland die braak liggen omdat er bouwplannen voor zijn die nog op zich laten wachten.

Dat hebben de provincie en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vandaag bekend gemaakt.

Begin september wordt er een bijeenkomst gehouden voor alle betrokkenen. Daar wordt bepaald welke voorwaarden er aan de terreinen gesteld worden. Probleem is nu vaak dat er op zo'n terrein beschermde planten opkomen die vervolgens niet meer verwijderd mogen worden.

Ontheffing

Dat gaat veranderen doordat er vooraf een ontheffing wordt verleend om zulke beschermde soorten te verwijderen op het moment dat de ontwikkeling van het terrein van start gaat.

Zulke ontheffingen worden nu nog verleend door de minister van Economische Zaken. Dat is een omslachtige procedure voor regionale projecten. Per 1 januari 2017 wordt de Wet Natuurbescherming van kracht en wordt deze taak een bevoegdheid van de provincies.

Zuid-Holland wil die nieuwe mogelijkheid meteen aanpakken om de biodiversiteit in de provincie te versterken.

Tip de redactie