Noodopvanglocatie Leidsedreef stroomt leeg

De noodopvanglocatie voor vluchtelingen aan de Leidsedreef in Leiderdorp stroomt leeg.

Dat heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente Leiderdorp laten weten.

Asielprocedure

De ruim veertig bewoners die er verblijven stromen door naar een 'procesopvanglocatie' elders in het land. Daar beginnen zij aan de volgende fase in hun asielprocedure. Naar verwachting vertrekken de laatste bewoners medio augustus.

Vanwege de afnemende asielinstroom zullen er voorlopig geen nieuwe bewoners in Leiderdorp worden opgevangen. De locatie blijft wel nog tot maart 2017 beschikbaar voor het COA. In noodsituaties kan het COA deze locatie dan weer in gebruik nemen.

Instroom

Vanwege de lagere instroom is het de bedoeling om de opvang zoveel mogelijk plaats te laten vinden in reguliere asielzoekerscentra en het aantal plekken in de noodopvang zoveel mogelijk te beperken. De komende tijd zullen overal in Nederland noodopvanglocaties worden afgeschaald of worden omgebouwd tot reguliere opvang.

Tip de redactie