Wethouder Strijk rijdt de komende week rond op een e-bike. Hiermee wil hij het goede voorbeeld geven: de gemeente Leiden heeft namelijk de ambitie om steeds meer mensen te laten fietsen. 

Vanwege dat voornemen worden er allerlei fietsvoorzieningen uitgebreid en gerealiseerd. Gratis fietsenstallingen in het centrum, tijdelijke stallingen bij Leiden Centraal en ook steeds meer fietsverbindingen. Ook komen er steeds meer snelfietsroutes, zoals de twee reeds gerealiseerde tussen Leiden en Den Haag.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Strijk over het stimuleren van fietsen over langere afstanden.

Om fietsen in Leiden veiliger te maken heeft de gemeente de afgelopen maanden ook 270 onnodige fietspadpalen verwijderd. Ook worden kruisingen aangepast en fietstunnels aangelegd of beschilderd. Op verschillende plekken zijn fietsroutes verbeterd, stoplichten beter afgesteld en testen om de doorstroming te verbeteren uitgevoerd. Al die fietsverbeterprojecten zijn te vinden op www.leiden.nl/fietsen.