De voorgenomen sluiting van de afdeling Burgerzaken op zaterdagochtenden gaat niet door. Wethouder Marleen Damen wilde zo een deel van een afgesproken bezuiniging invullen.

De gemeenteraad was meteen al niet enthousiast voor zo’n inperking van de dienstverlening aan de Leidse burgers.

Volgens Damen kon de sluiting best, omdat maar weinig mensen op zaterdag naar het stadhuis komen. Omdat het om maar een kleine besparing zou gaan, een paar honderd euro per week, vond de raad in meerderheid toch dat de zaterdagopenstelling moest blijven.

Een voorstel van CDA en VVD werd door de hele raad gesteund en inmiddels heeft het college de bijbehorende bezuiniging geschrapt. Daarmee is de zaterdagsluiting ook feitelijk van de baan.