Het college van burgemeester en wethouders was onaangenaam verrast toen eind vorige maand de noodopvang aan de Wassenaarseweg op stel en sprong werd ontruimd door het COA.

Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op de gezamenlijke vragen die na de ontruiming werden gesteld door de fracties van D66, Partij voor de Dieren, Leefbaar Leden, SP, PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie.

Op maandag 23 mei kreeg de gemeente tijdens een overleg met het COA te horen dat er mogelijk mensen op korte termijn verhuisd zouden kunnen worden naar reguliere asielzoekerscentra. Afgesproken werd dat het COA een dag later zou laten weten of dat ook inderdaad zou gaan gebeuren.

De verrassing was dan ook groot toen bleek dat de volgende ochtend de massale verhuizing naar Petten in Noord-Holland al was begonnen.

Snelheid

Pas die dinsdagmiddag kreeg de gemeente van het COA te horen dat de noodopvang de vrijdag erop helemaal ontruimd zou zijn. Het college was verrast door de snelheid waarmee de verhuizing is uitgevoerd. Ook vrijwilligers die de statushouders in de noodopvang bijstonden met allerlei zaken werden pas diezelfde ochtend op de hoogte gesteld.

Het COA houdt het pand aan de Wassenaarseweg overigens tot uiterlijk oktober aan voor eventuele noodopvang. Of er ook daadwerkelijk nog mensen opgevangen zullen worden, zal vooral afhangen van de instroom van vluchtelingen.

Over de reden van de verhuizing meldt het college dat het COA de vluchtelingen heeft overgeplaatst naar azc’s waar meer voorzieningen zijn dan in een noodopvang, omdat dat in overeenstemming was met de fase in hun asielprocedure.

Evaluatiegesprek

Dat vrijwel alle vluchtelingen binnen enkele dagen werden verhuisd, was mogelijk doordat in Petten een nieuw asielzoekerscentrum was geopend.

In een evaluatiegesprek heeft het COA beterschap aan de gemeente beloofd over de communicatie. Die had volgens het college wel beter gekund.

Zorgvuldige communicatie is volgens de gemeente niet alleen van belang bij de komst van een opvanglocatie, maar ook bij belangrijke wijzigingen. Het COA beaamde dat.