De gemeente Leiden wil stadsgezelschap PS|Theater vanaf volgend jaar gaan subsidiëren.

De Leidse theatermakers kunnen als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt de komende vier jaar steeds rekenen op 75.000 euro. Artistiek leider Pepijn Smit van PS|Theater is blij met het voornemen: "Leiden investeert in tegenstelling tot veel andere gemeenten in cultuur en erkent hiermee de waarde van cultuur voor de stad."

In maart van dit jaar vertelde Pepijn Smit in het Sleutelstad-programma Cultuur071 al uitgebreid over de aanvraag en de plannen.

Raadsbehandeling

In de eind vorige week verschenen 'Kaderbrief' waarin het Leidse college de voornemens voor de begroting 2017 en de jaren daarna toelicht, is het bedrag gereserveerd. Volgens het college heeft de steun van de afgelopen jaren PS|theater gebracht waar het nu staat: hét Stadsgezelschap van Leiden. Komend najaar moet de gemeenteraad de begroting en dus ook dit collegevoornemen nog goedkeuren.

Geworteld

Volgens Pepijn Smit zijn de wortels van PS|theater de afgelopen jaren steeds verder doorgedrongen in de stad: "Van Leiden Noord tot de Mors en van begraafplaats Groenesteeg tot de Pieterskerk. Het vertrouwen van de gemeente en deze bijdrage bieden ons de kans om ons verder te professionaliseren. Samen met een heleboel stadsgenoten zullen wij verder bouwen aan het verhaal van Leiden. Met theater op bijzondere locaties en projecten in de binnenstad, wijken en regio zullen wij onszelf als stadsgezelschap en Leiden als stad van ontdekkingen verder op de kaart zetten. We hopen dan ook op brede steun van de raad."