Woningcorporatie gaat door met sloopplannen in Oude Kooi

Woningcorporatie De Sleutels uit Leiden kiest definitief voor nieuwbouw in de centrale blokken in de Kooi.

Bijzondere kenmerken, zoals hoeken en poorten, komen terug in de nieuwbouw. Ook komt er extra aandacht voor de voorgevels aan het Kooipark. Wie nu in een sociale huurwoning woont, kan straks ook sociaal blijven huren. Manager vastgoed Wilbert de Wilde van De Sleutels belooft dat alle bewoners die dat willen kunnen terugkeren.

Zes miljoen goedkoper

In 2009 maakte De Sleutels met de wijkbewoners de afspraak dat de blokken gerenoveerd zouden worden. Eind 2015 besloot de woningcorporatie dit akkoord open te breken, vanwege het verschil van meer dan zes miljoen euro tussen renovatie en nieuwbouw.

Het openbreken van het akkoord heeft volgens de corporatie nog een ander groot voordeel: betere woningen voor lagere huurprijzen.

Draagvlakmeting

Na de zomer houdt De Sleutels een draagvlakmeting onder de bewoners. Als minimaal 70% van de huurders instemt met sloop en nieuwbouw, gaan de werkzaamheden in 2018 van start.

Sociaal plan

Met partijen als de bewonerscommissie, de gemeenteraad en de Historische Vereniging Oud Leiden wil De Sleutels in gesprek blijven om te kijken of er gezamenlijk randvoorwaarden kunnen worden bepaald voor de nieuwbouw.

De Sleutels belooft onder andere om samen met de bewonerscommissie een goed sociaal plan op te stellen, waarin urgentie en verhuisvergoedingen zijn geregeld.

Tip de redactie