Acht van de tien partijen in de Leidse raad hebben een brief op poten gestuurd aan COA-directeur Bakker.

De partijen vinden het niet kunnen dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de 250 vluchtelingen die werden opgevangen in het voormalige TNO-gebouw aan de Wassenaarseweg van de ene dag op de andere heeft overgeplaatst naar verschillende AZC’s.

Leiden geschokt

De fractievoorzitters van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Leefbaar Leiden, Partij voor de Dieren, PvdA en SP schrijven dat ze weliswaar onderkennen dat de overplaatsing tot de bevoegdheden van het CAO behoort, maar de manier waarop doet volgens de acht geen recht aan hoe de gemeente de opvang in Leiden heeft willen vormgeven. “De mensen die het betreft, de vrijwilligers en veel mensen in Leiden zijn geschokt en diep geraakt. Blijf vluchtelingen alstublieft als mensen zien.”

Geen afscheid van klasgenootjes

Het stoort de Leidse politiek vooral dat de verhuizing onaangekondigd en op stel en sprong heeft plaatsgevonden. “Mensen hadden daardoor geen gelegenheid om zich op het vertrek voor te bereiden. Kinderen die inmiddels in Leiden naar school gingen, konden geen afscheid nemen van hun klasgenootjes en van elkaar. En ook niet van de vele vrijwilligers.”

Leiden wil vluchtelingen terug

De raad besluit de brief aan het COA met de oproep om met de gemeente Leiden  te overleggen dat de vluchtelingen die in ons land mogen blijven ook weer terug kunnen komen naar Leiden: “Zo kunnen ze verder in de samenleving waarvan ze inmiddels deel zijn gaan uitmaken.”