Donderdag krijgen zo’n tweehonderd medewerkers van ROC Leiden te horen of ze nog een baan hebben. 

Dan maakt de onderwijsinstelling bekend wie wordt geraakt door de komende bezuinigingen op het personeelsbestand. Door teruglopende leerlingenaantallen worden er 127 voltijdsbanen geschrapt.

Vorige maand kondigde ROC Leiden de personeelsreductie al aan. Inmiddels zijn het reorganisatieplan en het Sociaal Plan goedgekeurd door de Ondernemingsraad en de vakbonden. Het besluit is daardoor definitief geworden.

De vakbonden hebben aangegeven dat het Sociaal Plan met positief advies aan de leden wordt voorgelegd, omdat het ondanks de beperkte financiële middelen kansen biedt om werknemers van werk naar werk te begeleiden.

Werk naar werk

Om te bepalen welke medewerkers wel en niet door de personeelsreductie worden geraakt, past ROC Leiden het wettelijk verplichte afspiegelingsbeginsel toe. Medewerkers waar ROC Leiden afscheid van moet nemen, worden met steun van het interne Loopbaan- en Mobiliteitscentrum zo veel mogelijk van werk naar werk begeleid.