Het BSA-2 bestaat niet meer. De Universiteit Leiden schrapt per direct het Bindend Studie Advies voor het tweede jaar. Dat maakte Rector Magnificus Carel Stolker gistermiddag bekend tijdens een vergadering van de Universiteitsraad.

Onlangs deed het College van Beroep van het Hoger Onderwijs (CBHO) uitspraak naar aanleiding van ingediende bezwaren tegen het BSA voor het tweede jaar. Die uitspraak luidde kortweg dat de universiteit slechts éénmaal zo’n bindend studieadvies aan studenten mag verstrekken. Dus wel voor het eerste jaar, maar niet ook voor het tweede studiejaar.

Chris de Waard in gesprek met fractievoorzitter Maud Pols van studentenpartij ONS Leiden:

Staken

Hoewel de Universiteit Leiden de reikwijdte van de uitspraak nog bestudeert, is wel al besloten om het experiment met het BSA-2 per direct te staken.

Eigenlijk zou die proef nog doorlopen tot in 2018, Rector Magnificus Carel Stolker wil geen verdere onzekerheid voor de studenten: "Daar komt bij dat onze Universiteitsraad ernstig twijfelt aan het experiment met het BSA-2. Daar luisteren we natuurlijk ook naar. Daarom houden we ermee op."

Chris de Waard in gesprek met Rector Carel Stolker over het stopzetten van het experiment met het BSA-2:

Doel

Het bindend studieadvies voor het eerste jaar blijft gewoon bestaan. Het doel daarvan is ook iets anders. Stolker:
"Na een jaar willen we weten of iemand op zijn of haar plek zit met de gekozen studie en dat verandert niet."