Nieuw woonblok in Zeeheldenbuurt op plek school en buurthuis

Een sloopbesluit is het niet, maar de kans lijkt vrij gering dat de bestaande bebouwing blijft staan in het blok tussen de Evertsenstraat, de Oosterstraat, de Oosterdwarsstraat en Munnikenstraat in de Zeeheldenbuurt.

Daar staan nu nog de gebouwen van de voormalige basisschool De Dolfijn en buurthuis ‘t Schippertje.

Chris de Waard spreekt met wethouder Laudy over de herontwikkeling van het blok in de Zeeheldenbuurt waar onder meer de gebouwen van De Dolfijn en ‘t Schippertje staan.

Deze week heeft het college van B en W besloten dat het bouwblok verkocht kan worden aan een ontwikkelaar die er levensloopbestendige woningen moet realiseren. “Dat is de voornaamste wens van de buurt”, zegt wethouder Laudy. De wijk heeft samen met de gemeente een wijkvisie opgesteld en die wordt de komende jaren uitgevoerd.

Tip de redactie