Het bibliotheek-filiaal in de Merenwijk is wel erg onzichtbaar. Een betere, meer zichtbare plek zou welkom zijn. Daar wil directeur Willem van Moort graag over in gesprek met de gemeente.

“Het plan om samen te werken met scholen is wel van tafel. Het idee is echt om er een volwaardige vestiging van te maken. Maar we zitten nu wel erg verscholen. Als je niet in de wijk woont, kan je ons niet vinden.

Chris de Waard in gesprek met BplusC-directeur Willem van Moort over de toekomst van zijn organisatie.

Toekomstvisie

Afgelopen donderdag stelde de Leidse gemeenteraad de toekomstvisie voor BplusC vast. Die modernisering wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Daarbij hoort niet alleen efficiëntere huisvesting zodat er minder geld in stenen gestopt hoeft te worden, maar ook een grotere bijdrage aan Leiden als stad van ontdekkingen. Ook het behoud  een goede spreiding over de stad is daarbij een  van de doelstellingen.

Cultuur in de wijken

Van Moort vindt verder dat de nadruk in de wijken nu teveel op de bibliotheekfunctie ligt terwijl zijn organisatie toch echt ook een C in de naam heeft. “Ik vind dat er te veel over bibliotheken wordt gesproken en te weinig over de B plus de C. Wat we willen is in de wijken bibliotheken openhouden, maar echt BplusC’s, zodat we ook echt een duidelijke C van cultuur in de wijken brengen.

Muziekhuis blijft behouden

In het centrum blijven er in de toekomst drie gebouwen in gebruik. De panden aan de Oude Vest en het Rapenburg worden verlaten. Het Volkshuis aan de Apothekersdijk en het gebouw van de Centrale Bibliotheek aan de Nieuwstraat worden de uitvalsbases. Die panden worden allebei ingrijpend verbouwd. Daarnaast blijft ook muziekhuis Qbus aan de Middelstegracht open.