Het gaat steeds beter met de inzameling van glas, papier en kunststof. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het verbeterplan dat wethouder Laudy een jaar geleden presenteerde.

Aanleiding waren toen aanhoudende klachten over niet of niet tijdig geleegde verzamelcontainers. Dat begon eind december en ging tot ver na de feestdagen door. In januari vorig jaar waren dat er zo’n 80, inmiddels is het aantal klachten gestabiliseerd rond de 25.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Paul Laudy over de verbeteringen rond de inzameling van afval.

Verbeterplan

De gemeente nam vervolgens verschillende maatregelen. Zo werd het contract met het bedrijf dat de containers leegde opgezegd en ging Leiden dat weer zelf doen. Ook het aantal legingen werd fors opgeschroefd, ook in de weekeinden. Waar nodig werden containers bijgeplaatst. Papierbakken kregen een grotere inwerpgleuf en winkeliers en horecaondernemers werden aangesproken als ze afval op het verkeerde moment aanboden.

Ondergronds

Wat ook helpt is dat steeds meer Leids afval onder de grond verdwijnt. Eerst werden in het centrum al de restafvalcontainers vervangen door ondergrondse containers. Inmiddels worden buiten het centrum de wijkcontainers vervangen door ondergrondse exemplaren. De afgelopen maanden is de gemeente ook begonnen met het ondergronds brengen van de glas- en papierbakken. Zo zijn op de Garenmarkt zijn de verzamelcontainers deze week ondergronds gegaan en ziet ook het afvaleiland op het Levendaal er een stuk beter uit nu ook daar de enorme bakken zijn vervangen voor de ondergrondse containers

Perscontainers

De bestaande 15 containers voor plastic en kunststof worden vervangen door ondergrondse perscontainers. Die persen het plastic samen waardoor de capaciteit tot wel vijf keer groter is dan de oude plasticbakken.

Papengracht

Op één plek in het centrum staat de containers nog bovengronds. Aan de Papengracht is ondergronds geen ruimte voor de containers door een wirwar aan kabels en leidingen. Een oplossing wordt nog gezocht.