Dat de kiezers in Leiden gisteren slechts bij 44 in plaats van bij 60 stembureaus terecht konden tijdens het Oekraïne-referendum heeft nergens tot problemen geleid.

De herindeling is volgens burgemeester Lenferink nodig, omdat het bij verkiezingen met een hoge opkomst bij sommige stembureaus erg druk werd, terwijl de stembureauleden op minder populaire plekken weinig te doen hadden.

Stempas

Met name de invoering van de stempas heeft voor nogal wat verschuivingen gezorgd. Met die pas kan iedereen in elk stembureau terecht en dat heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het relatief nieuwe stembureau bij Leiden Centraal met afstand de populairste is. Het Rijksmuseum van Oudheden staat op twee en ook het stadhuis is mag zich verheugen in een toenemende populariteit onder de stemgerechtigden.

Gapend gap

GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn constateerde dat er met het verdwijnen van dienstencentrum De Rondedans een belangrijke plek in Leiden Noord is verdwenen: “Er is een gapend gap ontstaan”. Volgens de burgemeester lijkt dat mee te vallen: “Er zijn geen klachten binnengekomen”. Wel gaat hij nog eens kijken of er in die omgeving een plek bij kan komen. PvdA-raadslid Abdelhaq Jermoumi denkt dat er wel een stembureau kan komen bij de speeltuinvereniging in de Anna van Saksenstraat. Die is slechts enkele tientallen meters verwijderd van de oude plek bij de Rondedans.