Nog tot 21.00 uur kunnen alle stemgerechtigden in één van de 44 stembureaus in Leiden terecht om hun stem uit te brengen in het referendum voor of tegen het samenwerkingsverdrag met Oekraïne.

Pas als tenminste 30% van de kiezers opkomt, is het referendum geldig. 

Voorstanders

Voorstanders wijzen vooral op de voordelen die het verdrag biedt op het gebied van de economie en bijvoorbeeld de strijd tegen corruptie en het verbeteren van de mensenrechten. Recent is al een wet van kracht geworden die discriminatie op basis van seksuele geaardheid verbiedt.

Tegenstanders

Corruptie is ook bij de tegenstanders een argument. Dan juist om niet voor het verdrag te stemmen. Ook het feit dat het land zo goed als failliet is, zorgt voor veel scepsis. De tegenstanders vrezen voor hoge kosten voor Nederland in de vorm van steun om het land er weer bovenop te krijgen. Dat Oekraïne wil toetreden tot de Europese Unie is voor hen een extra een reden om tegen het associatieverdrag  te zijn.

Er kan in Leiden op 44 plekken worden gestemd bij het referendum. Een overizcht staat hier.