De bouwput van de ondergrondse parkeergarage aan de Lammermarkt is leeg. Al het water is er uit gepompt.

In totaal was de put gevuld met  ongeveer 60.000 kubieke meter water maar die is er zo’n anderhalf keer uitgepompt. Tijdens het leegpompen moest er een paar keer ook weer water bij om reparaties uit te voeren.

De bouwcombinatie krijgt daardoor een rekening voor het lozen van zo’n 90 miljoen liter water in de boezem van Rijnland.

Afgewerkt

De komende weken wordt de vloer van de garage verder afgewerkt. Op de betonnen laag die nu op 22,5 meter diep ligt, komt de echt vloer waarop vanaf januari 2017 ook geparkeerd kan worden.

Daarna wordt er een torenkraan in de bouwput getakeld die de prefab parkeerdekken gaat aanbrengen. Pas als dat klaar is wordt er aan de zijde van Molen de Valk een opening gemaakt in de wand. Daar komt de in- en uitgang van de garage voor 525 auto’s. Dat kan nu nog niet vanwege de stabiliteit van de constructie van de ‘kuip’.

Als de garage begin volgend jaar klaar is wordt aansluitend begonnen met de groene herinrichting van de Lammermarkt en omgeving.

Ook start dan de bouw van de tweede ondergrondse parkeergarage aan de Garenmarkt. De voorbereidende werkzaamheden zoals bodemonderzoek zijn daar al begonnen. In de Garenmarktgarage komt ruimte voor 450 auto’s.