Van de negen locaties die de gemeente op het oog heeft voor het huisvesten van vluchtelingen is er eigenlijk maar één echt controversieel. De Vrouwenweg. Het weiland tussen de Europaweg en de Vrouwenweg is in beeld voor de plaatsing van porto cabins die voor vijf of tien jaar moeten dienen als woning voor statushouders.

Een nipte meerderheid in de Leidse raad vindt het goed als het college van burgemeester en wethouders nader onderzoek doet naar de mogelijkheden op die plek.

D66 Leiden stelt onomwonden dat het weiland bij de Oostvlietpolder hoort en groen moet blijven. Dat vinden ook de drie éénmansfracties in de Leidse raad: de Groep Kok, Leefbaar Leiden en de Partij voor de Dieren.

Het CDA vindt het aantal van 150 veel te hoog en pleit voor de huisvesting van maximaal 50 mensen. Maar volgens het college kan dat niet, omdat de benodigde voorzieningen zoals riolering en ontsluitingswegen niet kunnen worden aangelegd voor zo’n kleine groep. Dat zou veel te uur worden.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Laudy over de locaties waar de gemeente daklozen en vluchtelingen wil opvangen.

Sumatrastraat

Een andere voorgestelde locatie waar verschillende partijen gisteravond het woord over voerden is de Sumatrastraat in de Kooi. In het oude gebouw van basisschool De Springplank wil de gemeente 16 mensen onderbrengen die nu nog in de maatschappelijke opvang zitten bij De Binnenvest.

Deze ex-daklozen zijn toe aan een nieuwe start. Het schoolgebouw is een tussenstap naar een zelfstandige woning. De plek, recht tegenover het schoolplein van het Mare College, zorgt echter voor de nodige gefronste wenkbrauwen. Met name D66 Leiden wil absoluut geen daklozen op die plek.

Logisch

De VVD, de PvdA, GroenLinks, de SP en de ChristenUnie vinden het logisch dat de gemeente alle plekken verder onderzoekt. De partijen zijn gevoelig voor het argument van het college dat er bij dat nader onderzoek mogelijk alsnog locaties afvallen.

Door ook nu al plekken te schrappen, kan het gebeuren dat er veel te weinig plekken overblijven om voldoende vluchtelingen te huisvesten. Als dat gebeurt wordt de druk op de reguliere wachtlijst voor woningzoekenden groter en moeten mensen dus nog langer wachten op hun eerste sociale huurwoning.

Dat wil het college voorkomen. Leiden heeft net als elke gemeente namelijk de wettelijke verplichting om jaarlijks een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Lukt dat niet met de tijdelijke woningen waar nu aan gewerkt wordt, dan krijgen ze voorrang op de reguliere wachtlijst en dat komt het draagvlak onder de bevolking niet ten goede.

Groep Kok

De Leidse anti-islampartij Groep Kok wil eigenlijk helemaal geen vluchtelingen huisvesten. Fractievoorzitter Tomas Kok wil per locatie een wijkreferendum of in elk geval een vorm van volksraadpleging. Alleen als een meerderheid van de omwonenden voor is, gaat ook zijn partij akkoord.

Volgens een zichtbaar geïrriteerde burgemeester Lenferink kan wat Kok wil helemaal niet. In een ongebruikelijk debatje tussen de burgemeester en Kok zei Lenferink dat je geen referendum kunt houden over iets dat een wettelijke verplichting is: “Of wilt u dat de gemeente zich niet aan de wet houdt?"