De Leidse Milieuraad (LRM) adviseert de gemeente om het geluid van pratende mensen op terrassen te gaan meten en te registreren.

Ook zouden in rustige delen van het centrum dezelfde geluidsnormen moeten gaan gelden als in de buitenwijken, staat in een advies dat maandag aan het college van burgemeester en wethouders is gestuurd.

De milieuraad wil verder dat stemgeluid voortaan wordt meegenomen als criterium bij het verlenen van vergunningen en het aanpassen van bestemmingsplannen.

De LRM wil met de regulering van stemgeluid op Leidse terrassen vooral gezondheidsproblemen van omwonenden voorkomen.

Slaapverstoring

"Slaapverstoringen gedurende de late avond en nacht treden al op bij geringe geluidsniveaus", zo stelt de milieuraad.

Het feit dat er weinig over stemgeluid wordt geklaagd, betekent volgens de LRM niet dat er weinig overlast is, maar dat mensen weinig van zo’n klacht verwachten.

Ook realiseren mensen zich vaak niet dat er sprake is van slaapverstoring, terwijl er wel degelijk gezondheidsschade optreedt.