Het project Toekomstvisie Leidse Regio 2027 heeft sinds dinsdag een eigen website. De site is er voor mensen die geïnteresseerd zijn in de totstandkoming van de regionale toekomstvisie Leidse Regio.

De meest actuele zaken van het project worden hier vermeld.

Verschillende gemeenten zoals Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken samen aan het project. Er wordt voornamelijk gekeken naar hoe de regio er over tien jaar uit zal zien. Daarnaast wordt er gekeken wat de regio’s met elkaar verbindt, maar ook in wat zij zich onderscheiden.

De gemeenten kijken samen naar de opgaven, ambities en kansen voor de Leidse regio en hoe zij die gezamenlijk kunnen realiseren. Het plan is dat de conceptvisie van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 in de zomer van 2016 klaar zal zijn.

Samenwerking

De gemeente wil het werk van de regionale Toekomstvisie ook gaan verbinden met de toekomstvisies en -plannen van bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties in de regio. Door met hun samen te werken kunnen regio’s op verschillende gebieden krachtiger worden en groeien.