René Verplancke ontving vrijdagavond uit handen van locoburgemeester Robert Strijk de Jan van Hout Penning. Verplancke kreeg de penning tijdens zijn afscheidsbijeenkomst ter gelegenheid van zijn pensionering.

Eelco Kranenburg plaatste de bovenstaande foto op Facebook met als bijschrift: "Jan van Houtpenning van gemeente Leiden voor afscheidnemende oud-collega, na 48,5 jaar, Rene Verplancke uit handen van wethouder Robert Strijk."

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden kenden de Jan van Houtpenning aan Verplancke toe vanwege zijn bijzondere toewijding aan zijn taak, gedurende zijn 48,5 jaar bij de gemeente Leiden.

René Verplancke begon op 16-jarige leeftijd bij de toenmalige sekretarie van het gemeentebestuur.

Daarna maakte hij carrière binnen de gemeentelijke organisatie en vervulde hij de posities van beleidsmedewerker, projectleider stadsvernieuwing, beleidsmedewerker openbare werken, plaatsvervangend hoofd stedenbouw, hoofd stedenbouw en uiteindelijk stafmedewerker in het team stadsontwerp en stadsdelen.