Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag samen met staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs een werkbezoek gebracht aan scholen in Oegstgeest en Leiden.

Het bezoek was gericht op de dagelijkse praktijk en uitdagingen bij de overgang naar passend onderwijs. In Leiden bezocht de Koning Basisschool De Springplank, in Oegstgeest was dat de Leo Kannerschool.

De Springplank is een reguliere christelijke basisschool. Deze school heeft bovengemiddeld veel kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Koning en de staatssecretaris spraken hier met de schoolleiding, leraren, ouders en verschillende experts die de school en de kinderen bijstaan.

In zowel Oegstgeest als Leiden werd gesproken over waar de scholen en samenwerkingsverbanden bij de invoering van passend onderwijs tegenaan lopen. Daarbij kun je denken aan het betrekken van ouders en het maken van afspraken met zorg en jeugdhulpverlening.