In de Leidse regio gaan circa honderd kinderen van vluchtelingen niet naar school. De gemeente Leiden werkt de bestaande wachtlijst nu in één klap weg en het steekt ruim een kwart miljoen euro in extra schoollokalen voor deze kinderen.

Het gaat om kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar van zogenaamde statushouders. Dat zijn vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen, waardoor ze ook recht op onderwijs hebben.

In het Kanaalpark worden zes klaslokalen ingericht in een leegstaand gebouw vlakbij het Leonardo da Vinci College. Dat kan op zeer korte termijn, omdat de ruimtes eerder ook al in gebruik zijn geweest als schoollokaal.

In die schakelklas krijgen kinderen van migranten in eerste instantie les in de Nederlandse taal. Zodra ze die in voldoende mate beheersen, kunnen ze doorstromen naar regulier onderwijs.

Beluister fragment:

Kosten

In de schakelklas van het Leonardo is eigenlijk plek voor 180 leerlingen. Er wordt nu al les gegeven aan 200 vluchtelingenkinderen. Daarnaast is er de afgelopen periode een wachtlijst ontstaan van 100 kinderen die recht hebben op onderwijs.

Burgemeester Lenferink denkt dat een deel van de kosten die Leiden nu maakt, zullen worden vergoed door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Gesprekken daarover zijn al gaande, maar het is nog onduidelijk wat daar precies uit komt.

Leiden wil daar niet op wachten, omdat de gemeente het van het grootste belang acht dat de kinderen zo snel mogelijk Nederlands leren en volwaardig mee kunnen gaan doen in de samenleving.