Sinds vandaag staat het enige opleidingscentrum voor laboranten dat Nederland telt in Leiden. Ook in Europa de trainingsfaciliteit uniek. Alleen Ierland heeft ook een dergelijk centrum. Onder enorme belangstelling openden vertegenwoordigers van de vijf initiatiefnemers vanmiddag de Biotech Training Facility.

Dat waren Minister Kamp van Economische Zaken, voorzitter Gerrit Zalm van de Raad van Bestuur van de ABN AMRO Bank, dat het unieke centrum mede financierde, burgemeester Lenferink, vice-voorzitter Willem te Beest van de universiteit Leiden en voorzitter Harry Flore van de Ondernemersvereniging Bio Science Park.

Na toespraken van de burgemeester en de minister en het knippen van maar liefst vijf gekleurde linten volgde er een korte rondleiding door het gebouw. Aansluitend maakte het hele gezelschap per touringcar een rondje over het Bio Science Park. “Vroeger kon dat te voet, nu hebben we een bus nodig”, zo typeerde burgemeester Lenferink het succes van het LBSP in zijn toespraak.

Verwachtingen

Thijs de Kleer is directeur van het nieuwe trainingscentrum waar laboranten het vak leren en periodiek bijgeschoold worden en certificaten halen die nodig zijn om in de laboratoria te mogen werken. Hij verwacht veel van het nieuwe centrum.

De eerste, ook grote, klanten hebben zich al gemeld. Belangstelling zal er niet alleen vanuit Leiden zelf zijn. Hoewel het voor de hand ligt dat veel bedrijven op het Leiden Bio Science Park zelf de weg naar het nieuwe trainingscentrum snel zullen weten te vinden, is het ook voor andere regio’s en zelf landen interessant. “Opleiding in eigen laboratoria is veel duurder voor die bedrijven,” legt wethouder Strijk uit. Dan moet immers de productie stilgelegd worden.”

Lening

Strijk heeft later deze week nog een stevige discussie voor de boeg over de Biotech Training Facility. Donderdag moet de gemeenteraad beslissen over een lening van een paar ton. Dat geld moet dienen als werkkapitaal in de eerste twee jaar.

Volgens Strijk gaat het om geld dat een paar jaar geleden abusievelijk niet in de berekeningen is meegenomen: “Maar als we dan toen wel hadden gedaan, was ik ook voor geweest. Dit is zo belangrijk voor Leiden. Al zou er hierdoor maar één bedrijf met vijf werknemers extra zich in Leiden vestigen dan verdienen we het al terug.”

De universiteit en het LUMC hebben hun aandeel in het nog benodigde werkkapitaal overigens al wel beschikbaar gesteld. Er is volgens Strijk dan ook geen acuut probleem. “We we doen dit met drie partijen en ik hoop echt dat we hier als gemeente alsnog mee instemmen.”

Groei

Dat Leiden Bio Science Park groeide de afgelopen jaren, ondanks de financiële crisis, als kool. Ook voor de komende jaren staan indrukwekkende groeicijfers in alle prognoses. Zo werken er momenteel ongeveer 17.000 mensen op het park. En circa 30.000 studenten.

Het Leiden Bio Science Park zal samen met het stationsgebied de komende jaren voor duizenden extra banen zorgen. De gemeente Leiden gaat de komende jaren samen met de universiteit flink investeren in het park. Om het park door te ontwikkelen tot de gewenste campus wordt er meer plaats gemaakt voor nieuwe bedrijven in de Life Science & Health sector en er komt ruimte voor woningbouw en voorzieningen.