De SP Hulpdienst gaat mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingaangifte of andere online zaken, een digitale service aanbieden.

Post van de overheid wordt steeds vaker digitaal naar de burger gezonden en de SP gaat mensen die niet goed thuis zijn in de digitale wereld daarom helpen.

Veel ouderen, laag geletterde allochtonen en autochtonen of mensen die geen pc in huis hebben, maken zich ongerust over het feit dat ze geen post meer ontvangen van de overheid, zo stelde de SP.

Zij weten niet hoe ze online alles moeten invullen. Mensen kunnen daarom elke woensdag en donderdag van 11.00 tot 14.00 binnenlopen bij de SP Hulpdienst aan de Marnixstraat 18 in Leiden. Er zal dan personeel rondlopen voor ondersteuning.

Mensen kunnen terecht voor het dowloaden van jaaropgaven en andere gegevens. Voor het doen van de aangifte van de inkomstenbelasting moet een afspraak gemaakt worden. Vanaf 1 maart kunnen mensen daarvoor terecht bij de SP Hulpdienst.

Meer informatie is te vinden op de website van de SP.