De sloop van een woningblok van 24 huizen in de Zeeheldenbuurt in Leiden moet in maart en april gaan plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

De ruiten en deuren van de huizen in het blok tussen de Evertsenstraat, Oosterstraat en Van Speykstraat zijn bijna allemaal dichtgetimmerd. Gisteren en vandaag wordt het groen tussen de huizen weggeruimd. Het blok wordt gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe appartementencomplex ‘De Oosterhof’, dat Portaal gaat bouwen.

Om het terrein tussen de huizen (waar het groen verwijderd wordt) met een graafmachine te kunnen bereiken, moest een muurtje aan de Van Speykstraat alvast gesloopt worden. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, wordt deze bres in de muur afgesloten met een metalen hekwerk. Bij het ruimen van het groen werd een aantal kleine bomen omgezaagd.

Oplevering

Een deel van het groen werd afgelopen zaterdag nog gered. Vaste planten, struiken en kleine bomen werden door vrijwilligers uit de buurt uitgegraven uit de tuinen van de dichtgetimmerde huizen. Het groen werd opnieuw geplant op het Kwekerijplein en bij de moestuinbakken aan de Bontekoestrook.

Het nieuwe complex De Oosterhof gaat bestaan uit een totaal van 36 nieuwe driekamerappartementen. Het gebouw wordt 9 meter hoog. De nieuwbouw wordt ontworpen door Heren 5 Architecten. Het is de bedoeling dat na de sloop in april en maart, de bouw van het nieuwe complex begint in juli dit jaar. Portaal hoopt de oplevering van De Oosterhof in april 2017 te kunnen realiseren.

Groen

Er werd vandaag veel groen verwijderd uit het binnenhof van het toekomstige appartementencomplex. Hoewel er in de plannen staat geschreven dat ‘er zo veel mogelijk bomen behouden worden’, lijkt het er toch op dat vrijwel alle begroeiing het onderspit heeft moeten delven. 

Er is echter nog hoop, in de plannen valt namelijk óók te lezen dat ‘het groene karakter van het binnenhof een belangrijk element is van het ontwerp’. Portaal en de architecten hebben de afgelopen tijd onderzocht hoe zij hieraan invulling gaan geven.

Binnenhof

Uit de buurt was vraag naar een openbaar groen binnenhof in De Oosterhof, maar dat zien de toekomstig bewoners van het complex niet zitten. Portaal oordeelde daarom dat dit niet haalbaar is. Wat er wel gebeuren met het binnenhof is nog niet geheel duidelijk. Er zijn drie mogelijke uitwerkingen bekend.

De eerste mogelijkheid is dat er kleine (openbare) terrassen direct aan de onderste woningen geplaatst worden en het restgebied een groot groen gemeenschappelijk park wordt. De tweede optie geeft wat meer eigen tuin aan de benedenwoningen en een nog redelijk grote ruimte voor gemeenschappelijk groen, mogelijk met een fontein. De laatste is dat de benedenwoningen grote privétuinen krijgen die door een achterpad verbonden worden.