De fractie van VVD Leiden heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het bewegingsonderwijs op basisscholen. Dat gebeurde naar aanleiding van een brief van staatssecretaris Dekker van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Daarin stond dat Leiden slecht scoort op de aanpak van de voortgang van bewegingsonderwijs in het primaire basisonderwijs.

Het doel van de aanpak van het bewegingsonderwijs is dat in 2017-2018, elke basisschoolleerling in de 37 grootste gemeenten van Nederland minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs krijgt van een bevoegde leerkracht. Inmiddels voldoet al 72 procent van de gemeenten aan dit doel.

Slechte resultaten
Uit de brief van Dekker kwam naar voren dat amper 45 procent van de scholen in Leiden aan de gewenste gymnorm voldoet. Daarnaast wordt net iets meer dan 65 procent van de gymlessen gegeven door bevoegde leerkrachten. VVD Leiden schrok van de resultaten en besloot vervolgens vragen te stellen.

De VVD vraagt zich af hoe het kan dat Leiden, aangesloten bij Jongeren op gezond gewicht, onderaan bungelt als JOGG-gemeente. Daarnaast vraagt de partij zich af of het college ook vindt dat er een inhaalslag gemaakt moet worden met betrekking tot de achterstand die Leiden heeft opgelopen.

Is het college verder bereid om in gesprek te gaan met basisscholen in Leiden om de achterstand in te halen vraagt de partij zich af. Verder wil de VVD antwoord op de vraag of het feit dat er nog steeds goede en goed bereikbare gymzalen in Leiden gebouwd moeten worden, een reden is voor deze achterstand.