Hoogheemraadschap Rijnland start een onderzoek over overlast door waterplanten. 

De kwaliteit van het water is de afgelopen jaren veel verbeterd en dit zorgt er voor dat veel planten zich verder ontwikkelen. Dit heeft geleid tot overlast.

Afgelopen zomer ontving de Hoogheemraadschap Rijnland veel klachten van watersporters op de Kagerplassen. Met deze reden wil Rijnland inzicht in waar de problemen zitten, waar ze kunnen ontstaan, wie verantwoordelijk is en wat een mogelijke oplossing kan zijn.

Door middel van het onderzoek hopen ze een structurele aanpak voor planten overlast in de toekomst te vinden en willen ze overlast voor recreatie, visserij en scheepvaart voorkomen.

Wildgroei

Hoogheemraadschap Rijnland gaat niet alleen de planten onderzoeken bij de Kagerplassen maar bij alle wateren van Rijnland. Ze gaan op zoek naar een juiste manier om de wildgroei aan te pakken zonder de balans aan te passen.

Waterplanten zorgen voor een goede waterkwaliteit en ecologie. Waterplanten gaan algengroei tegen en zorgen voor belangrijke beschutting en voedselbronnen voor vissen en amfibieën.