Daklozen naar voormalig schoolgebouw Sumatrastraat

De gemeente Leiden heeft de afgelopen maanden in de hele stad actief gezocht naar geschikte locaties voor woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

De panden Turkooislaan 131 en de huizen aan Rhijnvreugd (1-6) zijn door het college geselecteerd en aangewezen voor mogelijke huisvesting van deze vergunninghouders. Ook zijn verschillende terreinen in de stad onderzocht op de mogelijkheid er tijdelijke woningen te plaatsen. Daarnaast is er gekeken naar woonruimte voor mensen uit de maatschappelijke opvang. Het pand Sumatrastraat 195 wordt hiervoor nader onderzocht.

Verdringing sociale woningmarkt

Er is in Leiden gezocht naar panden en terreinen die op korte termijn geschikt kunnen worden gemaakt voor extra woningen voor vergunninghouders, zodat er geen verdringing op de sociale woningmarkt ontstaat. Het gaat om mensen die al langere tijd in Nederland verblijven en wachten op een woning. Op deze manier draagt de Leidse regio bij aan een snellere uitstroom vanuit de asielzoekerscentra (azc) en kunnen nieuw aangekomen vluchtelingen daar een plek krijgen.

Potentiële panden zijn beoordeeld op een aantal criteria zoals beschikbaarheid, bouwkundige staat, parkeerruimte en sociale inbedding. In het pand aan de Turkooislaan kunnen circa 24 vergunninghouders een woning krijgen en de huizen aan Rhijnvreugd bieden ook aan circa 24 personen woonruimte. 

Lees het complete artikel over de huisvesting van vluchtelingen op Sleutelstad.nl

Lees meer over:
Tip de redactie