De Huurdersvereniging Stationsflats Leiden baalt van de gemeentelijke plannen om 1000 tijdelijke fietsenstallingen neer te zetten op het Morssingelterrein. Dat is de parkeerplaats achter de ‘Berlijnse Muur’, zoals de lange flat tegenover het busstation ook wel genoemd wordt. 

De plaatsing van 1000 fietsenstallingen gaat ten koste van 62 parkeerplekken. De bewoners zijn dus bang voor parkeerproblemen, en vrezen allerlei soorten overlast als er vanaf maart duizenden fietsers via de smalle Haverzakgang het terrein op en af moeten.

Vanavond gaat de huurdersvereniging proberen om de politiek te overtuigen af te zien van het in hun ogen onzalige plan. Dat ze daarin slagen lijkt niet waarschijnlijk. De tijdelijke stallingen komen er op verzoek van de Leidse raad die in november een motie aannam van VVD-raadslid Dorien Verbree. 

Ondergronds

Daarin riep de raad wethouder Laudy op om voor maart dit jaar 1500 nood-fietsenstallingen te realiseren in het Stationsgebied. Ze blijven er staan tot de oplevering van het nieuwbouwproject De Lorentz. Dat gebouw krijgt een ondergrondse stalling voor 4.800 fietsen plus ruimte voor zo’n 200 bak- en andere grote fietsen.