Wethouder Roos van Gelderen (jeugd, zorg en welzijn) heeft woensdagmiddag Nieuw Pancrat officieel geopend. 

Het gebouw aan de Middelstegracht, waar tot begin vorig jaar buurthuis De Pancrat was gevestigd, is voor tonnen verbouwd en sinds half november in gebruik als uitvalsbasis voor allerlei organisaties op het gebied van wijk- en jeugdzorg.

Nieuw Pancrat is nu een ontmoetingsplaats met mogelijkheden voor overleg en samenwerking tussen maatschappelijke instellingen. Daarnaast biedt de locatie mogelijkheden tot flexwerken en vergaderen.

De huidige gebruikers van het pand zijn jongerencentrum ‘Exposure’, Peuterspeelzaal Floddertje, het Sociaal Wijkteam Binnenstad en het Jeugd- en Gezinsteam van de binnenstad. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook andere instellingen gebruik gaan maken van de ruimtes.