Wethouder Eppe Beimers van de gemeente Voorschoten heeft twee nieuwe contracten ondertekend die de stad een besparing van 450.000 euro opleveren.

De verwerking van huishoudelijk restafval en grofvuil wordt uitbesteed. De verwerking van restafval wordt door de Rotterdamse firma AVR uitgevoerd en de verwerking van grofvuil door Leiderdorpse firma Vliko.

Het afvalscheidingspercentage in Voorschoten ligt op ongeveer 50 procent. De landelijke doelstelling is om dat tot 75 procent te brengen in 2020.

De gemeente wil het bedrag dat ze bespaart op het gebied van afvalverwerking, investeren om deze landelijke doelstelling te behalen.