Hoewel er veel kan veranderen binnen een zorgverzekering is het eigen risico bedrag voor 2017 bij het oude gebleven: 385 euro. Je kunt zelf bepalen of je het eigen risico opschroeft tot maximaal 885 euro, waardoor je maandelijks een lagere premie betaalt. 

Maar bedenk wel: daar kleven risico's aan vast. Het eigen risico is het bedrag dat je uit eigen zak moet betalen, voordat de zorgverzekeraar jouw rekening vergoedt. Hieronder vallen onder andere: medicijnen, bloedprikken, ambulancevervoer, ziekenhuisopnames en -operaties.

Overigens is dat eigen risico voor lang niet alle zorgkosten van toepassing. Bezoeken aan de huisarts zijn ervan vrijgesteld. Hetzelfde gaat op voor de verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging.

Ook bruikleenartikelen, de griepprik (als je tot een risicogroep behoort) en gratis bevolkingsonderzoeken vallen buiten het eigen risico. Net als zorg waarvoor je aanvullend verzekerd bent. Ten slotte zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd, dus voor hen telt het eigen risico sowieso niet.

Vrijstelling van eigen risico

Zorgverzekeraars geven in sommige gevallen korting, of zelfs vrijstelling voor het verplichte eigen risico. Bijvoorbeeld wanneer je verzekeraar je speciaal heeft aangeraden een therapie of een preventieprogramma te volgen, tegen bijvoorbeeld diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten. En minister Edith Schippers geeft zorgverzekeraars volgend jaar meer ruimte om bepaalde vormen van zorg vrij te stellen van het eigen risico.

Als je nu al weet welke zorg je straks nodig denkt te hebben, is het slim om uit te zoeken of er een verzekeraar is bij wie je daarvoor niet je eigen risico hoeft aan te spreken.

Denk je erover om over te stappen van zorgverzekering? De zorgvergelijker kan jou helpen de juiste keuze te maken.