Blijf je bij je huidige, of stap je over naar een nieuwe? Als het om je zorgverzekering gaat, is dit de maand om jezelf die vraag te stellen.

Wat dit jaar nog wel in je pakket zit, kan er in 2017 weleens uit zijn gehaald. Ook de premie kan veranderen.

De polisvoorwaarden kunnen taaie kost zijn en zullen niet niet je favoriete bezigheid zijn. Toch kan het lonen om hier goed naar te kijken. Sommige veranderingen in het basispakket zijn voor alle verzekeringen gelijk. Dit zijn de grootste veranderingen.

Hoe hoog wordt mijn basispremie?

De prijzen van de basispremies zijn hard gestegen dit jaar, gemiddeld met ongeveer tien procent. Verzekeraar Zekur mag zich met hun budgetpolis de goedkoopste noemen, met 92 euro per maand voor een basisverzekering.

Wat zit er volgend jaar in het basispakket?

Verzekeraars mogen hun premie voor het basispakket bepalen; de overheid beslist wat er precies in zit. Dit zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van 2016:

1. Plastische chirurgie

De vergoedingen voor plastische chirurgie met een medische noodzaak worden verruimd. In 2017 worden borstprothesen voor vrouwen zonder borstvormingen, ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking en medisch noodzakelijke circumcisie (besnijdenis) vergoed.

2. Etalagebenen

Wie vorig jaar last had van claudicatio intermittens, oftewel etalagebenen, moest de eerste 21 fysiotherapiebehandelingen zelf betalen. In 2017 worden de eerste 37 behandelingen volledig vergoed.

3. Tanden

Sommige jongeren missen een snij- of hoektand, hetzij omdat die niet is aangelegd, of vanwege een ongeval. Als dat voor het 18e jaar is gebeurd, heb je vanaf 2017 tot en met het 22e levensjaar recht op fronttandvervanging. In 2016 hebben enkel jongeren tot 18 jaar recht op deze behandeling.

4. Kortdurend verblijf in zorginstelling

Sommige mensen kunnen om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen. Dit kortdurende verblijf in een zorginstelling viel eerst niet en vanaf 2017 wél onder de basisverzekering.

5. Gebitsprotheses

In 2016 moest iedereen die een implantaatgedragen gebitsprothese nodig had, standaard een eigen bijdrage van 125 euro per kaak betalen. Dat is voor komend jaar veranderd in een percentage: 8 procent van de kosten van de implantaatgedragen gebitsprothese voor de bovenkaak en 10 procent van de kosten voor de onderkaak. Wie een normale prothese nodig heeft, moet net als vorig jaar 25 procent aan de kosten bijdragen.

6. Voorwaardelijk in het basispakket

Van sommige behandelingen die veelbelovend lijken, staat de wetenschappelijke werking nog niet vast. Die worden daarom voorwaardelijk toegelaten, totdat de werking ervan definitief is bewezen. Voor dit jaar geldt dat voor de darmbehandeling 'sacrale neuromodulatie', oftewel: ernstige chronische darmverstopping. Deze behandeling is voor mensen die geen baat meer hebben bij reguliere behandelingen. Deze therapie blijft in elk geval vier jaar en negen maanden in het basispakket.

Denk je erover om over te stappen van zorgverzekering? De zorgvergelijker kan jou helpen de juiste keuze te maken.