Tot grote vreugde van de Consumentenbond heeft de Tweede Kamer in meerderheid tegen de afschaffing van subsidie aan de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken gestemd. 

Daarmee is het voortbestaan van 55 geschillencommissies in Nederland gered. De Tweede Kamer steunde het voorstel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen om het voortbestaan van de geschillencommissies voor consumenten te garanderen.

Ook de Consumentenbond maakte zich, samen met ANWB, VNO-NCW en MKB-Nederland hard voor het behoud van de subsidie aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Op de Facebookpagina van de Consumentenbond spraken bijna 700 consumenten zich uit tegen de bezuinigingsplannen van het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Betaalbaar en laagdrempelig alternatief

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Het is goed te zien dat de gezamenlijke inspanningen resultaat hebben. Door de gezamenlijke lobby is de bezuiniging nu van tafel en dat is een succes voor alle consumenten. De toegang tot een betaalbaar en laagdrempelig alternatief voor de rechter blijft behouden voor consumenten die een geschil hebben met een bedrijf." 

"Hopelijk ziet de minister het belang van onafhankelijke geschilbeslechting nu ook in en was dit de laatste keer dat hij deze onzinnige bezuiniging op de agenda zette." In 2015 werd eenzelfde bezuinigingsplan van de minister ook al door de Kamer van tafel geveegd.

Effectief en goedkoop alternatief

De Consumentenbond richt sinds 1970 geschillencommissies op, samen met brancheorganisaties. Inmiddels zijn er 55 geschillencommissies voor consumentenzaken bij de SGC ondergebracht. Bij deze commissies krijgen consumenten en ondernemers op een laagdrempelige manier een onafhankelijk en bindend oordeel over hun geschil.

Een geschillencommissie is daarmee een effectief en goedkoop alternatief voor de rechter. Bekende voorbeelden zijn de Geschillencommissies Reizen, Wonen en Energie.