Je hebt recht op een schadevergoeding na een stroomstoring van langer dan vier uur. Hoe vraag je deze schadevergoeding aan? 

Na een stroomstoring van langer dan vier uur (te rekenen vanaf de eerste melding door een klant) moet elk getroffen huishouden worden gecompenseerd met een bedrag van 35 euro. Voor elke vier uur extra krijg je 20 euro extra. Dit moet worden verrekend met het maandelijkse termijnbedrag.

Als je schade hebt geleden veroorzaakt door een stroomstoring, dan is de netbeheerder aansprakelijk. De netbeheerder is ook aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een eventuele extreme spanningspiek bij het weer opstarten van de stroomlevering. De aansprakelijkheid van de netbeheerder is beperkt tot 3500 euro per huishouden. In de algemene voorwaarden van de netbeheerder staat waarvoor hij aansprakelijk is.

Dien een verzoek tot compensatie in bij de netbeheerder. Vermeld het bedrag van de door jou geleden schade en onderbouw dat bedrag zo goed mogelijk. Hulp nodig bij het schrijven van een brief? De Consumentenbond heeft een voorbeeldbrief geschreven.