Nieuw wetsvoorstel maakt schadevergoeding mogelijk

Wanneer bedrijven zich oneerlijk gedragen of in hun verplichtingen tekort schieten, ontstaan identieke problemen voor grote groepen consumenten. De Consumentenbond vindt dat het mogelijk zou moeten zijn voor belangenorganisaties om namens die gedupeerden de schade te verhalen.

Met een nieuw wetsvoorstel dat op 16 november is ingediend bij de Tweede Kamer, kan dit eindelijk waarheid worden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ''We strijden al ruim 25 jaar voor de mogelijkheid om via de rechter een schadevergoeding af te dwingen voor alle consumenten die door eenzelfde praktijk getroffen zijn en waarbij een schikking niet mogelijk is gebleken.''

''De drempels in de toegang tot het recht zijn voor individuele consumenten te hoog. Dat leidt ertoe dat zij niet of nauwelijks in actie komen en geen schadevergoeding ontvangen, waar dit volgens het recht wel het geval zou moeten zijn. Dat is onacceptabel.’'

Identieke problemen

Het huidige collectieve actierecht - geregeld in het Burgerlijk Wetboek - sluit de mogelijkheid om collectief schadevergoeding in geld te vorderen expliciet uit. Dat past volgens de Consumentenbond niet bij de dagelijkse praktijk, waarbij bedrijven op grote schaal gestandaardiseerde producten en diensten aanbieden.

Gebalanceerd voorstel

Door de complexiteit van het wetsvoorstel is er een lange consultatiefase aan voorafgegaan. Met dit voorstel zijn volgens de Consumentenbond niet alleen de belangen van de gedupeerden en eisende partijen gediend. Het biedt ook de bedrijven die aangeklaagd worden een aantal belangrijke waarborgen.

Zo worden er eisen gesteld aan belangenorganisaties die collectieve schadevergoeding willen afdwingen. Daarmee wordt misbruik door claimstichtingen met niet transparante commerciële doeleinden tegengegaan.

Tip de redactie