Er zijn verschillende redenen om voor biologisch eten en drinken te kiezen in de supermarkt. Sommigen doen dit voor het milieu, anderen voor hun eigen gezondheid en weer anderen voor het dierenwelzijn. Maar is biologisch echt beter?

Biologisch vlees, zuivel en eieren scoren beter op dierenwelzijn. Op de website van het Voedingscentrum staat een Boodschappenhulp dierenwelzijn. Hier zie je hoe het gesteld is met het dierenwelzijn van verschillende soorten vlees en eieren.

Biologische producten zijn niet altijd beter voor het milieu. Biologische dieren leven vaak langer, waardoor er meer uitstoot van broeikasgassen is. Gewassen brengen per vierkante meter waarschijnlijk minder op. Daar staat tegenover dat bij biologische bedrijven geen kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en veel minder antibiotica wordt gebruikt.

Het hoge antibioticagebruik in niet-biologische veeteeltbedrijven verergert het probleem van antibioticaresistente bacteriën. Ook is er vaak meer biodiversiteit op en rond biologische landbouwbedrijven.

Is biologisch eten gezonder?

Daarover verschillen wetenschappers van mening, al lijkt het eventuele verschil niet groot te zijn. De meeste gezondheidswinst krijg je als je vaker groente en fruit eet, of dat nou biologisch is of niet. Genoeg groente en fruit eten is vooralsnog belangrijker dan de kweekmethode.

Op de site van de Consumentenbond staat meer informatie over duurzaam boodschappen doen.