Dit verandert er in het basispakket 2017

Zoals elk jaar zijn er veranderingen aan je zorgverzekering, zoals bijvoorbeeld de prijs. Het kabinet verwachtte dat de zorgpremie zo'n 3,50 euro omhoog zou gaan in 2017.

DSW heeft echter al aangegeven dat zij hun premie met 9,25 euro zullen gaan verhogen. In voorgaande jaren bleek de stijging van DSW leidend te zijn voor de andere verzekeraars. Zij maken hun nieuwe prijzen in november bekend.

De premies worden hoger, maar daarvoor komt er ook meer in het basispakket. De Consumentenbond zette de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Plastische chirurgie met medische noodzaak

Vanaf 2017 zullen borstprothesen voor vrouwen zonder borstvormingen, ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking en medisch noodzakelijke circumcisie vergoed worden vanuit het basispakket.

Fysiotherapiebehandelingen bij etalagebenen

Etalagebenen zijn een symptoom van een vaatziekte waar een groot deel van de vijftigplussers last van heeft. In 2016 geldt nog een vergoeding vanaf de 21e fysiotherapiebehandeling, maar vanaf 2017 zal er een volledige vergoeding van 37 behandelingen worden opgenomen in het basispakket.

Fronttandvervanging jongeren tot en met het 22e levensjaar

Heb jij vóór je 18de levensjaar je snij- of hoektand verloren bij een ongeval of is deze nooit aangelegd? Dan kan je deze vanaf 2017 tot en met je 22e levensjaar laten vervangen. In 2016 hebben alleen jongeren tot 18 jaar recht op deze behandeling.

Kortdurend verblijf in een zorginstelling

Voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (eerstelijns verblijf) valt kortdurend verblijf in een zorginstelling vanaf 2017 onder de basisverzekering.

Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothesen

In 2017 vervalt de vaste eigen bijdrage van 125 euro voor een implantaatgedragen gebitsprothesen, maar daarvoor in de plaats komt een procentuele eigen bijdrage van 10 procent bij een onderkaakprothese en 8 procent voor de bovenkaak. De eigen bijdrage van 25 procent voor een normale gebitsprothese blijft gehandhaafd.

Darmbehandeling sacrale neuromodulatie

Deze behandeling is nog niet definitief toegelaten tot het basispakket, maar wel voorwaardelijk. Dit betekent dat het patiënten de mogelijkheid biedt om te kiezen voor veelbelovende zorg waarvan de effectiviteit nog niet voldoende wetenschappelijk is bewezen.

Vanaf 1 oktober 2016 is de sacrale neuromodulatie toegelaten. Deze behandeling tegen ernstige chronische darmverstopping is voor patiënten die geen baat meer hebben bij een reguliere behandeling.

Tip de redactie