Bij grote aankopen maken consumenten vaak veel afwegingen: voor welk materiaal kies je, wat is de prijs die je ervoor wil betalen, wat zijn je alternatieven?

Voor een tandartsbezoek zou dit niet anders moeten zijn. Toch blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) onder ruim duizend consumenten dat driekwart deze informatie niet had voordat zij een kroon lieten plaatsen.

Tussen verschillende kronen zijn veel verschillen in materiaalsoorten, kwaliteit en prijskaartjes, maar hierover worden consumenten vaak niet ingelicht. Niet alleen schiet de voorlichting te kort, ook de verplichte offerte voor een behandeling boven 250 euro blijft vaak achterwege of wordt alleen op verzoek van de patiënt zelf geleverd.

Consumenten kunnen daardoor te vaak geen goede keuze maken voor een behandeling of de verschillende mogelijkheden, kwaliteit en kosten tegen elkaar afwegen. In 2015 onderzocht de Consumentenbond dezelfde aspecten voor beugelbehandelingen en kwam toen tot dezelfde teleurstellende conclusie.

Onderzoek Nza

De resultaten van het onderzoek zijn door de Consumentenbond gedeeld met de NZa. De NZa onderzoekt of er bepaalde tandartspraktijken zijn die vaker worden genoemd. Op die manier kunnen de toezichthouders gericht actie ondernemen door eerst opheldering te vragen en als het nodig is scherpere maatregelen te treffen.

In de Consumentengids van februari publiceert de Consumentenbond de resultaten van eenzelfde onderzoek naar de voorlichting bij wortelkanaalbehandelingen en beugelbehandelingen.