Voor telefonische of online bestellingen gelden andere regels dan voor aankopen in een winkel.  

Bij producten die in een winkel gekocht worden, heb je geen bedenktijd achteraf. Ruilen of retourneren is dan geen recht, maar een extra service waarvoor voorwaarden kunnen gelden.

Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn dat ruilen binnen zeven dagen moet gebeuren, dat er annuleringskosten betaald moeten worden of dat de koper een tegoedbon moet accepteren in plaats van geld.

Mocht bij thuiskomst blijken dat het product kapot is, dan is er geen sprake van spijt van je aankoop. In dit geval mag de verkoper de consument niet afschepen met een tegoedbon.

Aankopen

Voor aankopen die online of via de telefoon worden gedaan, geldt een wettelijke bedenktermijn van veertien kalenderdagen. Binnen die termijn kan de consument de webwinkel laten weten van de koop af te zien.

De verkoper is hierna verplicht om binnen veertien dagen het betaalde bedrag terug te storten, maar hij mag hiermee wachten totdat hij het product daadwerkelijk heeft terugontvangen of totdat de consument bewijs heeft geleverd dat het product is teruggestuurd.

De kosten van de retourzending zijn voor de consument zelf als de consument hier vooraf over geïnformeerd is.

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden afgesloten. Dit betekent dat een koopovereenkomst al afgesloten is als je zegt dat je iets koopt, of als je je handtekening zet voor een bestelling. Veel mensen denken dat ze pas een overeenkomst sluiten als ze het product betaald hebben, maar dat is dus niet zo.

Meer weten over je rechten als consument? Kijk op de site van de Consumentenbond voor meer informatie.