Op Prinsjesdag maakte de regering bekend dat het ministerie van Veiligheid & Justitie de subsidie aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken alsnog wil schrappen.

Als de geschillencommissies verdwijnen, kunnen consumenten alleen nog hun gelijk halen bij de rechter. Voor Bart Combée, directeur Consumentenbond, is dit een fundamentele uitholling van de toegang tot het recht: "Het schrappen van de subsidie is ook een schijnbezuiniging, want het leidt tot veel hogere kosten voor de rechtspraak."

Minder dan een jaar geleden werd hetzelfde plan door de hele Tweede Kamer, inclusief coalitiepartijen PvdA en VVD, afgeschoten. De Tweede Kamer gaf destijds aan dat ook de overheid verantwoordelijkheid draagt om de toegang tot het recht voor consumenten via de geschillencommissie te waarborgen.

De Tweede Kamer behandelt de begroting van Veiligheid & Justitie eind november.